PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Ogłoszenie: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zlewnia Barbary podzlewnia Centrum - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno-kanalizacyjnym oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Dane podstawowe:

Tytuł: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zlewnia Barbary podzlewnia Centrum - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno-kanalizacyjnym oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Data zamieszczenia: 2018-01-03 10:46

Treść ogłoszenia:

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr GRZ/262/295-TIU/2017 pn. "Zlewnia Barbary podzlewnia Centrum - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno-kanalizacyjnym oraz pełnienie nadzoru autorskiego".

W załączeniu przekazujemy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500001140-N-2018 z dnia 03-01-2018r. do przetargu w temacie j/w.


Dokumenty dla ogłoszenia: