PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Prezentacja samochodu ciśnieniowego
Data zamieszczenia: 2013-10-14 14:50

Treść ogłoszenia:

nr ogłoszenia EZP/260/319/2013                               

 OGŁOSZENIE

PWiK Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej zaprasza firmy zainteresowane przeprowadzeniem w siedzibie naszego przedsiębiorstwa prezentacji samochodów do ciśnieniowego czyszczenia kanałów, wpustów ulicznych oraz opróżniania zbiorników przepompowni o głębokości do 10 m, do przedstawienia wstępnych ofert.

PWiK Spółka z o.o. przygotowało wstępną specyfikację parametrów, które powinien posiadać oferowany sprzęt.

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej, 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13, bud. nr 2 pok. nr 2 w Sekcji ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, do dnia 25.10.2013 r. do godz. 1100.

Złożona oferta będzie podstawą do zaprezentowania pojazdu w siedzibie Zamawiającego.
Termin prezentacji ustalony zostanie z każdym z Oferentów indywidualnie, nie później niż do dnia 22.11.2013 r.

Prezentacje pozwolą nam doprecyzować i zaplanować specyfikację techniczną samochodu i podjąć ostateczną decyzję odnośnie ewentualnego zakupu sprzętu w przyszłym roku.

Załączniki ( patrz wyżej - dokumenty dla ogloszenia )
- treść ogłoszenia w PDF
- wstępna specyfikacja techniczna pojazdu w PDF

Dokumenty dla ogłoszenia: