PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie postępowania) - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w zlewni przy ul. J. Poniatowskiego
Data zamieszczenia: 2017-12-15 09:54

Treść ogłoszenia:

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr GRZ/262/225-TIU/2017 pn. „Wykonanie  dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z przebudową układu odwodnienia, w tym sieci kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Józefa Poniatowskiego w Rudzie Śląskiej, w ramach zadania – Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu”

W załączeniu przekazujemy ogłoszenie nr 500075899-N-2017 z dnia 15.12.2017r. o udzieleniu zamówienia (unieważnienie postępowania) w temacie j/w.

Dokumenty dla ogłoszenia: