PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Informacja z otwarcia ofert - Zlewnia Bujoczka - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno-kanalizacyjnym oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Data zamieszczenia: 2018-01-04 13:46

Treść ogłoszenia:

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr GRZ/262/412-TIU/2017 pn. "Zlewnia Bujoczka – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno-kanalizacyjnym oraz pełnienie nadzoru autorskiego".

W załączeniu przekazujemy informacje z otwarcia ofert.

Dokumenty dla ogłoszenia: