PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zlewnia Bujoczka - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno-kanalizacyjnym oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Data zamieszczenia: 2018-02-28 10:24

Treść ogłoszenia:

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr GRZ/262/412-TIU/2017 pn. "Zlewnia Bujoczka - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno-kanalizacyjnym oraz pełnienie nadzoru autorskiego".

W załączeniu przekazujemy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500043421-N-2018 z dnia 28.02.2018 r.

Dokumenty dla ogłoszenia: