PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Zaproszenie do udziału w Konkursie na wybór inwestora do zagospodarowania nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja.
Data zamieszczenia: 2018-03-19 14:13

Treść ogłoszenia:

Zaproszenie do udziału w Konkursie na wybór inwestora do zagospodarowania nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja.


Miasto Ruda Śląska oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zapraszają przedsiębiorców, organizacje, konsorcja, grupy kapitałowe, które dysponują odpowiednią wiedzą, kapitałem oraz doświadczeniem w realizacji wymagających inwestycji, do wspólnego przedsięwzięcia mającego na celu zagospodarowanie nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja o łącznej powierzchni 13,9595 ha, których właścicielem i użytkownikiem wieczystym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.
Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje zaprojektowanie i budowę obiektu lub obiektów związanych z przemysłem czasu wolnego, to jest działalnością w zakresie rekreacji, edukacji, sportu i rozrywki, będących atrakcją dla mieszkańców Rudy Śląskiej i Śląska.


Termin składania ofert mija w dniu 19.06.2018 r. o godz. 11:00.


Potencjalnych oferentów zapraszamy do składania ofert konkursowych obejmujących własną koncepcję realizacji przedsięwzięcia.


Materiały dodatkowe - Foldery

Folder nieruchomości

Folder nieruchomości EN

Folder nieruchomości DE

 

Dokumenty dla ogłoszenia: