PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Informacja z otwarcia ofert - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Drobnej, OMP w Rudzie Śląskiej
Data zamieszczenia: 2018-09-11 13:06

Treść ogłoszenia:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności nr TI/2144/FS-1/18 pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Drobnej, OMP w Rudzie Śląskiej".

W załączeniu przekazujemy informacje z otwarcia ofert.

Dokumenty dla ogłoszenia: