PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie postępowania) - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji - 2 zadania (ul. Wojciecha Kossaka, ul. Solidarności w Rudzie Śl.
Data zamieszczenia: 2018-10-18 14:10

Treść ogłoszenia:

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr GRZ/262/82-TIU/18 pn. 

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji (2 zadania)
Kierunek: „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu”
Zadanie nr 1: Budowa kanału odprowadzającego nadmiar wód opadowych z niecki terenowej przy ulicy Wojciecha Kossaka w Rudzie Śląskiej.
Zadanie nr 2: Wykonanie retencji wód opadowych w ciągu sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Solidarności w Rudzie Śląskiej.

W załączeniu przekazujemy ogłoszenie nr 500251369-N-2018 z dnia 18.10.2018r. o udzieleniu zamówienia (unieważnienie postępowania) w temacie j/w.

Dokumenty dla ogłoszenia: