PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Informacja z otwarcia ofert - ZADANIE I "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej, Kochanowskiego, Kochłowickiej" w Rudzie Śląskiej - etap II, ZADANIE II "Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Pomorskiej, Kochanowskiego w Rudzie Śl
Data zamieszczenia: 2019-03-08 07:49

Treść ogłoszenia:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności nr TI/2144/FS-1/19 pn. 
ZADANIE I „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej, Kochanowskiego, Kochłowickiej” w Rudzie Śląskiej – etap II
ZADANIE II „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Pomorskiej, Kochanowskiego w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”

W załączeniu przekazujemy informacje z otwarcia ofert.

Dokumenty dla ogłoszenia: