PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-budowa podłączeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Ruda Śląska
Data zamieszczenia: 2014-02-18 11:19

Treść ogłoszenia:

Dotyczy przetargu nieograniczonego na "Budowę podlączeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Ruda Śląska"

W ogłoszeniu o zamówieniu nr 41726-2014 z dnia 05.02.2014 r. zostały wprowadzone zmiany. Treść Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 56142-2014 z dnia 18.02.2014 r. w załączeniu (patrz wyżej)

Dokumenty dla ogłoszenia: