PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Ogłoszenia
Lp Tytuł ogłoszenia Data zamieszczenia
1. INFORMACJA O ZMIANIE PLATFORMY ZAKUPOWEJ: Zamawiający informuje, że od dnia 01.04.2019r. wszelkie postępowania publikowane są na stronie: https://www.platformazakupowa.pl/pn/pwik 2019-05-16 09:43
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji - 2 zadania (ul. Wojciecha Kossaka, ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej) 2019-04-17 10:57
3. INFORMACJA O ZMIANIE PLATFORMY ZAKUPOWEJ - Zamawiający informuje, że od dnia 01.04.2019r. wszelkie postępowania publikowane są na stronie: https://www.platformazakupowa.pl/pn/pwik 2019-08-27 11:17
4. Informacja z otwarcia ofert - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczmarka" w Rudzie Śląskiej 2019-04-10 14:36
5. Informacja z otwarcia ofert - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji - 2 zadania (ul. Wojciecha Kossaka, ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej) 2019-03-20 08:42

stron: 1 2 313

Brak przetargów
Przetargi rozstrzygnięte / anulowane
Lp Tytuł przetargu Data zakończenia Data zamieszczenia Wynik
1. Opracowanie operatu przeciwpożarowego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. 2018, poz. 992 z poźn. zm.) 2019-04-10 11:00 2019-03-26 09:54
2. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczmarka" w Rudzie Śląskiej 2019-04-10 11:00 2019-03-25 09:18 Przejrzyj wyniki
3. Dostawa kruszywa drogowego 2019-04-09 11:00 2019-03-29 12:49
4. Dostawa piasku budowlanego i pospółki 2019-04-08 11:00 2019-03-28 13:14
5. Części zamienne do zestawu hydroforowego 2019-04-05 14:37 2019-03-05 12:05
6. Radiotelefony MOTOROLA T82 Extreme Quad Pack 2019-03-26 11:00 2019-03-20 08:22
7. Wąż ssawny PCV 110 bez łączników 2019-03-22 11:00 2019-03-18 09:15
8. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulic Ustronnej i Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej Bielszowicach 2019-03-22 11:00 2019-03-13 14:54 Przejrzyj wyniki
9. Wciągarki ręczne konsolowe ocynkowane PS-WHB 550 2019-03-20 09:57 2019-02-15 13:31
10. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji (2 zadania) Kierunek: Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śl. Chronimy Krople Deszczu 2019-03-19 11:00 2019-03-01 12:13 Przejrzyj wyniki

stron: 1 2 3215