PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Przetarg: Dostawa preparatów do czyszczenia szkła laboratoryjnego

Dane podstawowe:

Tytuł: Dostawa preparatów do czyszczenia szkła laboratoryjnego
Kategoria: Inne
Data zamieszczenia: 2012-02-14 14:45
Termin składania ofert: 2012-02-17 09:00
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg elektroniczny
Status postępowania: Przetarg anulowany

Opis przetargu:

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę preparatów do czyszczenia szkła laboratoryjnego:
- Mucocit-F - preparat do mycia i dezynfekcji instrumentów - ilość pojemnik 5 l.
- Mucasol - uniwersalny preparat do mycia - ilość pojemnik 5 l.

Prosimy o podanie ceny ofertowej netto w PLN wraz z transportem
Cena ofertowa = łączna wartość całego zamówienia

Warunki dostawy - dostawa loco magazyn PWiK Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej, 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13

Warunki płatności - przelew

Termin dostawy - do 5 dni od daty złożenia zamówienia
Uwaga - podstawą dostawy towaru będzie zamówienie wysłane wybranemu dostawcy odrębnym pismem.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami na etapie przygotowania i składania ofert są:
- sprawy formalne - Iwona Rother tel. 32/34-24-269, fax 32/34-24-272, przetargi@pwik.com.pl
- sprawy merytoryczne - Justyna Długosz tel. 32/34-24-256

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia / unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Przetarg nie jest objęty ustawą Prawo zamówień publicznych.

Uwaga -
Oferty należy składać elektronicznie, w tym celu prosimy o zalogowanie się do systemu.
I
stnieje możliwość edytowania oferty poprzez kliknięcie nazwy użytkownika (WITAJ.....)


Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 100%
Opis: