PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Przetarg: Opracowanie operatu przeciwpożarowego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. 2018, poz. 992 z poźn. zm.)

Dane podstawowe:

Tytuł: Opracowanie operatu przeciwpożarowego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. 2018, poz. 992 z poźn. zm.)
Kategoria: Usługi
Data zamieszczenia: 2019-03-26 09:54
Termin składania ofert: 2019-04-10 11:00
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg elektroniczny
Status postępowania: Postępowanie w toku

Opis przetargu:

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się na Platformie przetargowej pod poniższym linkiem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pwik

Na w/w platformie należy składać oferty do postępowania.


Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 100%
Opis: