PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Dostawa geowłókniny
Kategoria: Materiały wod.- kan.
Data zamieszczenia: 2012-01-26 14:02
Termin składania ofert: 2012-02-08 08:32
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg elektroniczny
Status postępowania: Przetarg rozstrzygnięty
Informacje o ofertach Kolejni oferenci z ceną (Oferent 1 A% B PLN, Oferent 2 X% Y PLN itd).

Opis przetargu:

 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę geowłókniny o szerokości 3m i długości 200m.

Cena ofertowa netto w PLN = łączna wartość towaru wraz z transportem

 Do oferty należy dołączyć (w formacie PDF) aktualne karty katalogowe oferowanego asortymentu

Warunki dostawy – loco magazyn PWiK (ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska)
Warunki płatności – przelew
Termin płatności – 30 dni od daty wystawienia faktury VAT
Termin związania ofertą – 14 dni od daty złożenia oferty
Termin realizacji zamówienia – miesiąc luty 2012r.
Uwaga –
podstawą dostawy towaru będzie zamówienie wysłane wybranemu dostawcy odrębnym pismem.

Powyższe zamówienie nie zobowiązuje Zamawiającego do dokonania zakupu.

Postępowanie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych

Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 100%

Pytania do przetargu, odpowiedzi oraz informacje zamawiającego:

Pytanie:
 
Witam, jaka powinna być gramatura geowłukniny?
Odpowiedź:
 
gramatura GR-200 
 
 
Pytanie:
 
proszę określić dokłdniej parametry geowłókniny; - materiał - gramatura lub parametry wytrzymałościowe - ilość - rodzj włókien (cięte lub ciągłe)
Odpowiedź:
 
długość 200 mb., szerokość 3m, włókna ciągłe 
 

Nie można zadawać pytań - przetarg rozstrzygnięty lub anulowany.

Oferty:

Oferent 1: - 100% (2.73 PLN)
Oferent 2: - 100% (1638.00 PLN)
Złóż ofertę do przetargu

Wyniki postępowania: