PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Dostawa akumulatorów RBC12 do zasilacza awaryjnego Smart-UPS 5000
Kategoria: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie
Data zamieszczenia: 2012-02-03 13:45
Termin składania ofert: 2012-02-09 12:49
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg elektroniczny
Status postępowania: Przetarg rozstrzygnięty
Informacje o ofertach Kolejni oferenci z ceną (Oferent 1 A% B PLN, Oferent 2 X% Y PLN itd).

Opis przetargu:


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę 4 zestawów akumulatorów RBC12 do zasilacza awaryjnego Smart-UPS 5000.

Prosimy o podanie ceny ofertowa netto w PLN wraz z transportem

Warunki dostawy - loco magazyn PWiK (ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska)
Warunki płatności - przelew
Termin realizacji zamówienia - do dnia 15.02.2012r.
Uwaga - podstawą dostawy towaru będzie zamówienie wysłane wybranemu Dostawcy odrębnym pismem.

Powyższe zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do dokonania zakupu

Postępowanie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych 

Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 100%

Pytania do przetargu, odpowiedzi oraz informacje zamawiającego:

Nie można zadawać pytań - przetarg rozstrzygnięty lub anulowany.

Oferty:

Oferent 1: - 100% (4580.00 PLN)
Oferent 2: - 100% (4392.00 PLN)
Złóż ofertę do przetargu

Wyniki postępowania: