PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Awaryjna naprawa kanału ogólnospławnego w rejonie skrzyżowania ulic 1-go Maja i Wyzwolenia w Rudzie Śląskiej Wirek
Kategoria: Roboty budowlane
Data zamieszczenia: 2018-09-20 14:34
Termin składania ofert: 2018-10-03 11:00
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg standardowy
Status postępowania: Przetarg rozstrzygnięty
Informacje o ofertach Brak informacji o złożonych ofertach

Opis przetargu:

Nr postępowania - GRZ/262/160-SK/2018

Zapraszamy do udziału w przetargu nieograniczonym pn. "Awaryjna naprawa kanału ogólnospławnego w rejonie skrzyżowania ulic 1-go Maja i Wyzwolenia w Rudzie Śląskiej - Wirek"

Materiały przetargowe: 

1. specyfikacja nr GRZ/262/160-SK/2018 wraz z przedmiotem zamówienia i przedmiarem robót
2. inspekcja kanalizacji ul. 1-go Maja/Wyzwolenia
3. załączniki nr 1,2,3 do specyfikacji (w wersji edytowalnej)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez podania przyczyn.

Przetarg nie jest objęty ustawą Prawo zamówień publicznych.

Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 100%

Pytania do przetargu, odpowiedzi oraz informacje zamawiającego:

Nie można zadawać pytań - przetarg rozstrzygnięty lub anulowany.

Wyniki postępowania:

pismo nr 232.pdf