PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: ZADANIE I - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej, Kochanowskiego, Kochłowickiej" w Rudzie Śląskiej - etap II, ZADANIE II "Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Pomorskiej, Kochanowskiego w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
Kategoria: Roboty budowlane
Data zamieszczenia: 2019-02-11 11:39
Termin składania ofert: 2019-03-07 11:00
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg standardowy
Status postępowania: Przetarg rozstrzygnięty
Informacje o ofertach Brak informacji o złożonych ofertach

Opis przetargu:

Nr postępowania - TI/2144/FS-1/19

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. 

ZADANIE I „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej, Kochanowskiego, Kochłowickiej” w Rudzie Śląskiej – etap II
ZADANIE II „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Pomorskiej, Kochanowskiego w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej dla Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska” realizowanego w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Dokumentacja do postępowania dostępna jest na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165020

Ze względu na ograniczoną możliwość dodawania plików na Bazie konkurencyjności, Projekty budowlano - wykonawcze dla Zadania nr 1 i nr 2 oraz Załączniki do Opisów przedmiotu zamówienia znajdują się poniżej:

- Załącznik nr 4A - Projekt budowlano - wykonawczy ZADANIE I
- Załącznik nr 5A - Projekt budowlano - wykonawczy ZADANIE II
- Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE I
- Załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE I - mapa 
- Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE II

 

- Przedmiar robót kanalizacja w pliku PDF
- Przedmiar robór wodociag w pliku PDF

UWAGA! NOWE AKTUALNE
- Przedmiar robót kanalizacja w pliku PDF
- Przedmiar robót wodociąg w pliku PDF

Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 100%

Pytania do przetargu, odpowiedzi oraz informacje zamawiającego:

Pytanie:
 
Prosimy powtórnie o odpowiedź na kwestie które zostały pominięte w Państwa odpowiedziach w kwestii przetargu "Budowa wodociągu i kanalizacji w Rudzie Śl. ul.Kochanowskiego, Pomorska i Kochłowicka". W przedmiarach na budowę kanalizacji brak jest nadal pozycji wynikających z opisu do pozycji istniejących Branża sanitarna: 1. Poz. 3.14 KNNR 1/208/2 - brak krotności 14x za odwóz nadmiaru jak w innych pozycjach (gdzie ma być składowany nadmiar gruntu?) 2. Poz. 18.8 KNNR 1/208/2 - brak krotności 14x za odwóz nadmiaru jak w innych pozycjach (gdzie ma być składowany nadmiar gruntu?) 3. Poz. 19.8 KNNR 1/208/2 - brak krotności 14x za odwóz nadmiaru jak w innych pozycjach (gdzie ma być składowany nadmiar gruntu?) 4. W elemencie 4 - PRZEWIERT brak jest pozycji niezbędnych dla jego wykonania ze względu na nawodniony grunt , tj. dróg dojazdowych, igłofiltrów, pompowania wody - prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie. Branża drogowa: 5. Poz. 6 - jest krotność 5x - prosimy o wyjaśnienie gdzie ma być wywożony gruz, jeżeli nadmiar gruntu z wykopów ma przyjęty odwóz z krotnością 14x. 6. Poz. 19.2 KNNR 6/113/6 dotyczy tylko 15 cm - brak dopłaty za 2 cm 7. Poz. 19.6 KNNR 6/309/3 dotyczy tylko 6 cm - brak dopłaty za 1 cm
Odpowiedź:
 
Odpowiedź na pytanie w załączeniu 
1551783766_5cZ.pdf (kliknij aby zobaczyć plik)
 
Pytanie:
 
UWAGA! INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO! W związku z pytaniami do postępowania, Zamawiający przesuwa termin składania ofert oraz wnoszenia wadium, który upływa w dniu 28.02.2019r. na dzień 07.03.2019r. na godzinę 11:00. Jednocześnie Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2019r. o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego w budynku nr 2, sala nr 9.
Odpowiedź:
 
UWAGA! INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO! W związku z pytaniami do postępowania, Zamawiający przesuwa termin składania ofert oraz wnoszenia wadium, który upływa w dniu 28.02.2019r. na dzień 07.03.2019r. na godzinę 11:00. Jednocześnie Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2019r. o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego w budynku nr 2, sala nr 9.  
 
 
Pytanie:
 
W przedmiarach na budowę kanalizacji brak jest wielu pozycji wynikających z opisu do pozycji istniejących- Branża sanitarna: 1. Poz. 3.14 KNNR 1/208/2 - brak krotności 14x za odwóz nadmiaru jak w innych pozycjach 2. Poz. 18.8 KNNR 1/208/2 - brak krotności 14x za odwóz nadmiaru jak w innych pozycjach 3. Poz. 19.8 KNNR 1/208/2 - brak krotności 14x za odwóz nadmiaru jak w innych pozycjach 4. W elemencie 4 - przewiert brak pozycji niezbędnych dla jego wykonania , tj. dróg dojazdowych, igłofiltrów, pompowania wody. W dokumentacji brak jest opisu przewiertu, danych odnośnie włąścicieli działek w rejonie studni S1 i Si1 - prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie. Branża drogowa: 5. Poz. 6 - jest krotność 5x - prosimy o wyjaśnienie gdzie ma być wywożony gruz, jeżeli nadmiar gruntu z wykopów ma przyjęty odwóz z krotnością 14x. 6. Poz. 13 do 16, 18 - dlaczego w tych pozycjach brak jest wskazania pozycji z KNR - jeżeli w innych są one podane? 7. Poz.17.1 - KNR 2-31/114/5 jest podbudowa o grub. warstwy 15 cm jak wynika z opisu ma być rozebranie 20 cm, w związku z tym powinna być dopłata za dalsze 5 cm (KNR 2-31/114/6 z krotnością 5x) 8. Poz. 17.2 KNR 2-31/114/3 dotyczy tylko 8 cm - brak dopłaty za 9 cm (KNR 2-31/114/4 - 9x) 9. Poz. 19.2 KNNR 6/113/6 dotyczy tylko 15 cm - brak dopłaty za 2 cm 10. Poz. 19.6 KNNR 6/309/3 dotyczy tylko 6 cm - brak dopłaty za 1 cm 11. Poz. 20.1 KNR 2-31/114/3 dotyczy tylko 8 cm - brak dopłaty za 12 cm (KNR 2-31/114/4 - 12x) 12. Poz. 20.2 KNR 2-31/202/7 dotyczy tylko 10 cm - brak dopłaty za 2 cm (KNR 2-31/202/8 - 2x) 12. Poz. 20.3 KNR 2-31/202/9 dotyczy tylko 8 cm - brak pomniejszenia za 3 cm (KNR 2-31/202/10 - -3x) Branża dodatki: 13. Poz.1 - Odtworzenie ogrodzeń z furtkami - brak pozycji rozbiórki ogrodzeń, brak danych które ogrodzenia muszą być rozbierane, brak załączonych do dokumentacji zgód właścieli posesji na ewentualne rozbiórki ogrodzeń - prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie. W związku z koniecznością rzetelnej wyceny przetargu (złożone pytania) zwracamy się z wnioskiem o zmianę terminu składania ofert przetargowych.
Odpowiedź:
 
Zbiorcze zestawienie odpowiedzi na pytania w załączeniu 
1551102742_7XH.pdf (kliknij aby zobaczyć plik)
 
Pytanie:
 
W przedmiarach na budowę wodociągu brak jest wielu pozycji wynikających z opisu do pozycji istniejących: 1. Poz.2 - KNR 2-31/802/7 jest rozebranie warstwy grub. 15 cm jak wynika z opisu ma być rozebranie 25 cm, w związku z tym powinna być dopłata za dalsze 10 cm (KNR 2-31/802/8 z krotności ą 10x) 2. Poz. 8 KNR 2-31/114/3 dotyczy tylko 8 cm - brak dopłaty za 2 cm (KNR 2-31/114/4 - 2x) 3. Poz. 15 KNR 2-31/802/7 dotyczy tylko 15 cm - brak dopłaty za 22 cm (KNR 2-31/802/8 - 22x) 4. Poz. 21 KNR 2-31/114/5 dotyczy tylko 15 cm - brak dopłaty za 5 cm (KNR 2-31/114/6 - 5x) 5. Poz. 22 KNR 2-31/114/3 dotyczy tylko 8 cm - brak dopłaty za 9 cm (KNR 2-31/114/4 - 9x) 6. Poz. 29 KNR 2-31/804/3 dotyczy tylko 15 cm - brak dopłaty za 2 cm (KNR 2-31/804/4 - 2x) 7. Poz. 30 KNR 2-31/802/3 dotyczy tylko 10 cm - brak dopłaty za 10 cm (KNR 2-31/802/4 - 10x) 8. Poz. 34 KNR 2-31/114/3 dotyczy tylko 8 cm - brak dopłaty za 12 cm (KNR 2-31/114/4 - 12x) 9. Poz. 35 KNR 2-31/202/7 dotyczy tylko 10 cm - brak dopłaty za 2 cm (KNR 2-31/202/8 - 2x) 10. Poz. 36 KNR 2-31/202/9 dotyczy tylko 8 cm - brak pomniejszenia za 3 cm (KNR 2-31/202/10 - -3x)
Odpowiedź:
 
Zbiorcze zestawienie odpowiedzi na pytania w załączeniu 
1551102720_c8R.pdf (kliknij aby zobaczyć plik)
 
Pytanie:
 
dotyczy załącznika nr 2-przedmiar robót Poz. przedmiaru nr 29-rozebranie nawierzchni gr.17 cm W poz.KNR 2-31 0804/03- grubość rozebrania wynosi 15 cm Brak pozycji pogrubienia o 2 cm. poz.30-rozebranie nawierzchni o grub. 17 cm W KNR 2-31 0802/03 grubość wynosi 10 cm Brak pozycji pogrubienia o dalsze 10 cm Poz.34-podbudowa warstwa górna o gr.20 cm W poz.2-31 0114/03-grubość podbudowy wynosi 8 cm Brak pozycji pogrubienia o dalsze 12 cm poz.35-nawierzchnia żwirowa-dolna warstwa gr.12 cm W poz.KNR 2-31 0202/07-grubość 10 cm Brak dodatku za dalsze 2 cm poz.38-Humusowanie o grubości 15 cm W poz.KNR 2-01 0510/01-humusowanie o grub.5 cm Brak dodatku za dalsze 10 cm
Odpowiedź:
 
Zbiorcze zestawienie odpowiedzi na pytania w załączeniu 
1551102692_4qf.pdf (kliknij aby zobaczyć plik)
 
Pytanie:
 
1.Prosimy o wyjaśnienie w gdzie jest przewidziana droga aby można dojechać do komory odbiorczej przecisku przy studni S1 i zmontować studnię S1. (po wizji stwierdzamy całkowity brak dojazdu) 2.Prosimy o udostępnienie projektu na wykonanie przecisku. 3.Czy jest zgoda na wycięcie drzew w miejscu studni S1. 4.Kto jest właścicielem działek o numerach 1966/97; 1968/96; 2645/96; 2646/96 które obejmują teren robót przeciskowych i odcinka S1-Si1.
Odpowiedź:
 
Zbiorcze zestawienie odpowiedzi na pytania w załączeniu 
1551102669_P5e.pdf (kliknij aby zobaczyć plik)
 
Pytanie:
 
1. W związku z kosztorysową formą rozliczenia, proszę o informację w jakiej pozycji kosztorysu należy ująć prace wskazane w załączniku nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, tj. wykonanie odcinka do studni Si1 z krótkich modułów. Co projektant ma na myśli pod pojęciem krótkich modułów? Pozostały odcinek bezwykopowy projektowany jest jako przewiert sterowany z wykorzystaniem rury stalowej i rurą przewodową PVC. 2. Czy Zamawiający dopełnił formalności związanych z ustanowieniem służebności przesyłu, wskazanych z piśmie KW S.A., stanowiącym załącznik nr 3 do OPZ? Właściciel działki uzależnia od tego żądanie (wysokich) opłat za prowadzenie robót na terenie działki. Proszę o potwierdzenie, iż opłaty wskazane w piśmie zostaną uregulowane przez Inwestora.
Odpowiedź:
 
Zbiorcze zestawienie odpowiedzi na pytania w załączeniu 
1551102628_Pr9.pdf (kliknij aby zobaczyć plik)
 
Pytanie:
 
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej przewiertu dla kanalizacji: w przedmiarze w poz 4 str.5 jest opisana rura przewodowa fi 225x20,5 mm SDR11, PE100, a jak wynika z profilu i z opisu str.10 jest tam rura fi 315 mm PVC-U SDR34 SN8 - jakie więc właściwie rury należy przyjąć do wyceny. W wypadku rury PE fi 225 mm jej średnica wewnętrzna wynosi tylko 184 mm więc należy przewidzieć pozycję i sposób połączenia z rurą PVC fi 315 mm.
Odpowiedź:
 
Odpowiedź na pytanie w załączeniu 
1550667931_F4d.pdf (kliknij aby zobaczyć plik)
 
Pytanie:
 
W rozdziale XXI pkt. 2 SIWZ nie wymieniono kosztorysów ofertowych. Proszę o potwierdzenie, iż do oferty należy dołączyć kosztorysy oraz o informację jaką formę kalkulacji wymaga Zamawiający (uproszczona, szczegółowa, z wykazami RMS lub bez).
Odpowiedź:
 
Odpowiedź na pytanie w załączeniu 
1550667894_6HA.pdf (kliknij aby zobaczyć plik)
 
Pytanie:
 
Witam! Prosimy o udostępnienie oryginalnych przedmiarów z systemu kosztorysowego lub oryginalnych plików PDF (nie skanów) aby można było je wczytać do programu kosztorysowego.
Odpowiedź:
 
Przedmiary robót w pliku PDF zostały zamieszczone w ogłoszeniu powyżej. 
 
 

Nie można zadawać pytań - przetarg rozstrzygnięty lub anulowany.

Wyniki postępowania:

wynik Pomorska.pdf