PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Dostawa materiałów biurowych
Kategoria: Materiały biurowe
Data zamieszczenia: 2019-02-27 14:19
Termin składania ofert: 2019-03-08 11:00
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg standardowy
Status postępowania: Przetarg rozstrzygnięty
Informacje o ofertach Brak informacji o złożonych ofertach

Opis przetargu:

Nr postępowania: GRZ/262/23-TMM/2019

Zapraszamy do udziału w przetargu nieograniczonym pn. "Dostawa materiałów biurowych"

Dokumenatcja do przedmiotowego postępowania znajduje się na Platformie przetragowej pod poniższym linkiem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/202393

Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 100%

Pytania do przetargu, odpowiedzi oraz informacje zamawiającego:

Nie można zadawać pytań - przetarg rozstrzygnięty lub anulowany.

Wyniki postępowania: