PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji (2 zadania) Kierunek: Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śl. Chronimy Krople Deszczu
Kategoria: Usługi
Data zamieszczenia: 2019-03-01 12:13
Termin składania ofert: 2019-03-19 11:00
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg standardowy
Status postępowania: Przetarg rozstrzygnięty
Informacje o ofertach Brak informacji o złożonych ofertach

Opis przetargu:

Nr postępowania - GRZ/262/13-TIU/2019

Zamawiający -
Miasto Ruda Śląska, z siedzibą organu zarządzającego przy pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP: 641-10-05-769

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu Zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska, NIP 641-00-14-068, REGON 271909683, telefon: 32/34-24-269, faks: 32/34-24-272, e-mail: przetargi@pwik.com.pl (Pełnomocnictwa nr 077.2.500.2018 z dnia 28.03.2018 r. oraz 077.2.501.2018 z dnia 28.03.2018 r.)

Zamawiający Miasto Ruda Śląska, poprzez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji (2 zadania)
Kierunek: „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu”
Zadanie nr 1: Budowa kanału odprowadzającego nadmiar wód opadowych z niecki terenowej przy ulicy Wojciecha Kossaka w Rudzie Śląskiej.
Zadanie nr 2: Wykonanie retencji wód opadowych w ciągu sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Solidarności w Rudzie Śląskiej.

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się na Platformie przetargowej pod poniższym linkiem: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/203059

 


Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 60%
 
Kryterium 2
Nazwa: pozostałe dwa kryteria (łącznie z punktacją) zgodnie z zapisami rozdz. XXV SIWZ
Waga: 40%

Pytania do przetargu, odpowiedzi oraz informacje zamawiającego:

Pytanie:
 
Odpowiedzi na pytania wraz ze wszystkimi informacjami (w tym o zmianie terminu składania i otwarcia ofert) zamieszczone są na stronie www.platformazakupowa.pl/pn/pwik
Odpowiedź:
 
Odpowiedzi na pytania wraz ze wszystkimi informacjami (w tym o zmianie terminu składania i otwarcia ofert) zamieszczone są na stronie www.platformazakupowa.pl/pn/pwik 
 

Nie można zadawać pytań - przetarg rozstrzygnięty lub anulowany.