PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Szlifierka kątowa Bosch
Kategoria: Dostawy
Data zamieszczenia: 2019-03-11 10:48
Termin składania ofert: 2019-03-14 11:00
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg elektroniczny
Status postępowania: Przetarg rozstrzygnięty
Informacje o ofertach Brak informacji o złożonych ofertach

Opis przetargu:

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się na Platformie przetargowej pod poniższym linkiem:
hhttps://www.platformazakupowa.pl/transakcja/205899

Na w/w platformie należy składać oferty do postępowania.

Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 100%

Pytania do przetargu, odpowiedzi oraz informacje zamawiającego:

Nie można zadawać pytań - przetarg rozstrzygnięty lub anulowany.

Wyniki postępowania: