PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulic Ustronnej i Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej Bielszowicach
Kategoria: Usługi
Data zamieszczenia: 2019-03-13 14:54
Termin składania ofert: 2019-03-22 11:00
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg standardowy
Status postępowania: Przetarg rozstrzygnięty
Informacje o ofertach Brak informacji o złożonych ofertach

Opis przetargu:

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się na Platformie przetargowej pod poniższym linkiem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/206933

Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 100%

Pytania do przetargu, odpowiedzi oraz informacje zamawiającego:

Pytanie:
 
Czy Zamawiający dopuści, wydłużenie okresu z 3 do 5 lat wykonanych projektów sieci wodociągowych, jako warunek spełnienia Specyfikacji do postępowania zgodnie z Par.6 pkt. 5
Odpowiedź:
 
Odpowiedź na pytanie w załączeniu.  
1553074628_gY8.pdf (kliknij aby zobaczyć plik)
 
Pytanie:
 
Czy Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca przygotował dokumentację projektu budowlanego oraz osobno projektu wykonawczego. Czy można wykonać dokumentację budowlano-wykonawczą.
Odpowiedź:
 
Odpowiedź na pytanie w załączeniu. 
1553074586_z6w.pdf (kliknij aby zobaczyć plik)

Nie można zadawać pytań - przetarg rozstrzygnięty lub anulowany.

Wyniki postępowania:

40.pdf