PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Dostawa kruszywa drogowego
Kategoria: Dostawy
Data zamieszczenia: 2019-03-29 12:49
Termin składania ofert: 2019-04-09 11:00
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg standardowy
Status postępowania: Postępowanie w toku
Informacje o ofertach Brak informacji o złożonych ofertach

Opis przetargu:

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się na Platformie przetargowej pod poniższym linkiem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pwik


Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 100%

Pytania do przetargu, odpowiedzi oraz informacje zamawiającego:

Jak dotąd nie zadano żadnego pytania odnośnie tego przetargu.

Niestety minął termin składania ofert