PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka, zestaw końcówek wkręcających
Kategoria: Narzędzia, urządzenia
Data zamieszczenia: 2012-02-22 10:54
Termin składania ofert: 2012-02-28 10:52
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg elektroniczny
Status postępowania: Przetarg rozstrzygnięty
Informacje o ofertach Kolejni oferenci z ceną (Oferent 1 A% B PLN, Oferent 2 X% Y PLN itd).

Opis przetargu:

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę nastepującego asortymentu:
-
akumulatorowa wiertarko - wkrętarka GSB 18 VE-2-LI Professional
-
25-częściowy zestaw końcówek wkręcających (nr katalogowy 2 607 017 037)

Prosimy o podanie ceny ofertowej netto w PLN wraz z transportem
Cena ofertowa = łączna wartość całego przedmiotu zamówienia.

Warunki dostawy - dostawa loco magazyn PWiK Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej, 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13

Warunki płatności - przelew

Termin dostawy - do dnia 29.02.2012r.
Uwaga - podstawą dostawy towaru będzie zamówienie wysłane wybranemu dostawcy odrębnym pismem.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami na etapie przygotowania i składania ofert są:
- sprawy formalne - Iwona Rother tel. 32/34-24-269, fax 32/34-24-272, przetargi@pwik.com.pl
- sprawy merytoryczne - Łukasz Jarausz tel. 32/34-24-261

Uwaga -
Oferty należy składać drogą elektroniczną, w tym celu prosimy o zalogowanie się do systemu.
Po zalogowaniu i złożeniu oferty istnieje możliwość jej edytowania poprzez kliknięcie nazwy użytkownika.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia / unieważnienia postepowania bez podania przyczyn.

Przetarg nie jest objęty ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 100%

Pytania do przetargu, odpowiedzi oraz informacje zamawiającego:

Nie można zadawać pytań - przetarg rozstrzygnięty lub anulowany.

Oferty:

Oferent 1: - 100% (1499.00 PLN)
Oferent 2: - 100% (1399.00 PLN)
Oferent 3: - 100% (1390.00 PLN)
Oferent 4: - 100% (1389.00 PLN)
Oferent 5: - 100% (1388.00 PLN)
Oferent 6: - 100% (1380.00 PLN)
Złóż ofertę do przetargu

Wyniki postępowania: