PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Zakup pierścieni wyrównawczych z PE, pokryw i kompletów włazów z tworzywa klasy A-15
Kategoria: Materiały wod.- kan.
Data zamieszczenia: 2012-01-19 14:15
Termin składania ofert: 2012-02-08 08:19
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg elektroniczny
Status postępowania: Przetarg rozstrzygnięty
Informacje o ofertach Brak informacji o złożonych ofertach

Opis przetargu:


Zapraszamy do złożenia oferty na "Zakup pierścieni wyrównawczych z PE, pokryw włazów z tworzywa klasy A-15 oraz kompletów włazów z tworzywa klasy A-15", zgodnie z zapisami specyfikacji nr EZ/262/03/2012 z dnia 19.01.2012r., stanowiącej załącznik niniejszego ogłoszenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia / unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Przetarg nie jest objęty ustawą Prawo zamówień publicznych.

Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 100%

Pytania do przetargu, odpowiedzi oraz informacje zamawiającego:

Nie można zadawać pytań - przetarg rozstrzygnięty lub anulowany.

Wyniki postępowania: