PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Ogłoszenia
Lp Tytuł ogłoszenia Data zamieszczenia
6. Informacja z otwarcia ofert - ZADANIE I "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej, Kochanowskiego, Kochłowickiej" w Rudzie Śląskiej - etap II, ZADANIE II "Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Pomorskiej, Kochanowskiego w Rudzie Śl 2019-03-08 07:49
7. INFORMACJA O ZMIANIE PLATFORMY ZAKUPOWEJ 2018-12-31 11:58
8. Informacja z otwarcia ofert - Zakup 3 stanowisk komputerowych do edycji danych 2018-12-21 14:50
9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie postępowania) - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji - 2 zadania (ul. Wojciecha Kossaka, ul. Solidarności w Rudzie Śl. 2018-10-18 14:10
10. Informacja z otwarcia ofert - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji - 2 zadania (ul. Wojciecha Kossaka, ul. Solidarności w Rudzie Śl.) 2018-09-25 12:48

stron: 1 2 3 413

Brak przetargów
Przetargi rozstrzygnięte / anulowane
Lp Tytuł przetargu Data zakończenia Data zamieszczenia Wynik
11. Zlewnia Pordzika-opracowanie dokumentacji projektowej wod-kan oraz pełnienie nadzoru autorskiego 2017-09-25 11:00 2017-09-11 13:29 Przejrzyj wyniki
12. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w zlewni przy ul. J. Poniatowskiego 2017-08-07 11:00 2017-07-18 12:21 Przejrzyj wyniki
13. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora 2016-10-25 11:00 2016-10-10 12:36 Przejrzyj wyniki
14. Zakup drukarki HP LaserJet Pro 400 M402DN Ethernet Dupleks (C5F94A) 2016-08-30 12:23 2016-07-07 13:35
15. Zakup zaprawy szybkowiążącej Lampocem Mapei 25 kg 2016-08-04 11:42 2016-07-25 12:16 Przejrzyj wyniki
16. Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Ks. Niedzieli oraz ul. Wyzwolenia 2016-07-08 11:00 2016-06-24 11:36 Przejrzyj wyniki
17. Odwodnienie ul. Wyzwolenia na odcinku od bud. 124 do 86 w Rudzie Śl. - opracowanie koncepcji 2016-04-21 11:00 2016-04-08 13:09 Przejrzyj wyniki
18. Zagospodarowanie wód opadowych w Rudzie Śl. wykonanie koncepcji projektowej i studium wykonalności 2015-12-08 11:00 2015-11-18 09:56
19. Zagospodarowanie wód opadowych w Rudzie Śl. wykonanie koncepcji projektowej i studium wykonalności 2015-10-29 11:00 2015-10-09 13:54
20. Budowa podłączeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Ruda Śląska 2014-04-07 11:00 2014-03-21 11:08

stron: 1 2 3