PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Ogłoszenia
Lp Tytuł ogłoszenia Data zamieszczenia
1. INFORMACJA O ZMIANIE PLATFORMY ZAKUPOWEJ: Zamawiający informuje, że od dnia 01.04.2019r. wszelkie postępowania publikowane są na stronie: https://www.platformazakupowa.pl/pn/pwik 2019-05-16 09:43
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji - 2 zadania (ul. Wojciecha Kossaka, ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej) 2019-04-17 10:57
3. INFORMACJA O ZMIANIE PLATFORMY ZAKUPOWEJ - Zamawiający informuje, że od dnia 01.04.2019r. wszelkie postępowania publikowane są na stronie: https://www.platformazakupowa.pl/pn/pwik 2019-08-27 11:17
4. Informacja z otwarcia ofert - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczmarka" w Rudzie Śląskiej 2019-04-10 14:36
5. Informacja z otwarcia ofert - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji - 2 zadania (ul. Wojciecha Kossaka, ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej) 2019-03-20 08:42

stron: 1 2 313

Brak przetargów
Przetargi rozstrzygnięte / anulowane
Lp Tytuł przetargu Data zakończenia Data zamieszczenia Wynik
1. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji (2 zadania) Kierunek: Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śl. Chronimy Krople Deszczu 2019-03-19 11:00 2019-03-01 12:13 Przejrzyj wyniki
2. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji (2 zadania) Kierunek: Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śl. Chronimy Krople Deszczu 2018-09-24 11:00 2018-09-05 09:23 Przejrzyj wyniki
3. Telefony bezprzewodowe 2018-01-22 09:37 2018-01-15 14:54 Przejrzyj wyniki
4. Zlewnia Bujoczka - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno-kanalizacyjnym oraz pełnienie nadzoru autorskiego 2018-01-04 11:00 2017-12-13 14:40 Przejrzyj wyniki
5. Zlewnia Barbary podzlewnia Centrum - opracowanie dokumentacji projektowej wod-kan oraz pełnienie nad 2017-10-27 11:00 2017-10-06 14:53 Przejrzyj wyniki
6. Zlewnia Bujoczka - opracowanie dokumentacji projektowej wod-kan oraz pełnienie nadzoru autorskiego 2017-10-26 11:00 2017-10-04 13:15 Przejrzyj wyniki
7. Zlewnia Potyki-opracowanie dokumentacji projektowej wod-kan oraz pełnienie nadzoru autorskiego 2017-10-05 11:00 2017-09-21 10:56 Przejrzyj wyniki
8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kochłowickiej i Reja 2017-10-04 11:00 2017-09-14 12:10 Przejrzyj wyniki
9. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Kwiatowej 2017-10-03 11:00 2017-09-15 12:33 Przejrzyj wyniki
10. Roboty budowlane-wykonanie sieci kanalizacyjnych w ul. Ks. Niedzieli i Zajęczej 2017-10-02 11:00 2017-09-13 12:03 Przejrzyj wyniki

stron: 1 2 3