PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Ogłoszenia
Lp Tytuł ogłoszenia Data zamieszczenia
1. Informacja z otwarcia ofert - ZADANIE I "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej, Kochanowskiego, Kochłowickiej" w Rudzie Śląskiej - etap II, ZADANIE II "Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Pomorskiej, Kochanowskiego w Rudzie Śl 2019-03-08 07:49
2. INFORMACJA O ZMIANIE PLATFORMY ZAKUPOWEJ 2018-12-31 11:58
3. Informacja z otwarcia ofert - Zakup 3 stanowisk komputerowych do edycji danych 2018-12-21 14:50
4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie postępowania) - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji - 2 zadania (ul. Wojciecha Kossaka, ul. Solidarności w Rudzie Śl. 2018-10-18 14:10
5. Informacja z otwarcia ofert - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji - 2 zadania (ul. Wojciecha Kossaka, ul. Solidarności w Rudzie Śl.) 2018-09-25 12:48

stron: 1 2 312

Brak przetargów
Przetargi rozstrzygnięte / anulowane
Lp Tytuł przetargu Data zakończenia Data zamieszczenia Wynik
1. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji (2 zadania) Kierunek: Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śl. Chronimy Krople Deszczu 2019-03-19 11:00 2019-03-01 12:13
2. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji (2 zadania) Kierunek: Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śl. Chronimy Krople Deszczu 2018-09-24 11:00 2018-09-05 09:23 Przejrzyj wyniki
3. Telefony bezprzewodowe 2018-01-22 09:37 2018-01-15 14:54 Przejrzyj wyniki
4. Zlewnia Bujoczka - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno-kanalizacyjnym oraz pełnienie nadzoru autorskiego 2018-01-04 11:00 2017-12-13 14:40 Przejrzyj wyniki
5. Zlewnia Barbary podzlewnia Centrum - opracowanie dokumentacji projektowej wod-kan oraz pełnienie nad 2017-10-27 11:00 2017-10-06 14:53 Przejrzyj wyniki
6. Zlewnia Bujoczka - opracowanie dokumentacji projektowej wod-kan oraz pełnienie nadzoru autorskiego 2017-10-26 11:00 2017-10-04 13:15 Przejrzyj wyniki
7. Zlewnia Potyki-opracowanie dokumentacji projektowej wod-kan oraz pełnienie nadzoru autorskiego 2017-10-05 11:00 2017-09-21 10:56 Przejrzyj wyniki
8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kochłowickiej i Reja 2017-10-04 11:00 2017-09-14 12:10 Przejrzyj wyniki
9. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Kwiatowej 2017-10-03 11:00 2017-09-15 12:33 Przejrzyj wyniki
10. Roboty budowlane-wykonanie sieci kanalizacyjnych w ul. Ks. Niedzieli i Zajęczej 2017-10-02 11:00 2017-09-13 12:03 Przejrzyj wyniki

stron: 1 2 3