PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Ogłoszenia
Lp Tytuł ogłoszenia Data zamieszczenia
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie postępowania) - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji - 2 zadania (ul. Wojciecha Kossaka, ul. Solidarności w Rudzie Śl. 2018-10-18 14:10
2. Informacja z otwarcia ofert - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji - 2 zadania (ul. Wojciecha Kossaka, ul. Solidarności w Rudzie Śl.) 2018-09-25 12:48
3. Informacja z otwarcia ofert - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Drobnej, OMP w Rudzie Śląskiej 2018-09-11 13:06
4. Konkurs na wybór inwestora do zagospodarowania nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja - unieważnienie postępowania 2018-08-30 13:52
5. Zaproszenie do udziału w Konkursie na wybór inwestora do zagospodarowania nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja - INFORMACJA NR 3 2018-07-27 08:21

stron: 1 2 312

Aktualnie prowadzone postępowania
Tylko przetargi w kategorii: Nie objęte ustawą PZP
Lp Tytuł przetargu Termin składania ofert Data zamieszczenia
1. Pomoc techniczna dla Projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska nr POIS.02.03.00-00-0053/17 2018-12-03 11:00 2018-11-19 13:12
2. Etykiety samoprzylepne na płyty 2018-11-21 11:00 2018-11-14 10:32
3. Obsługa techniczna i konserwacja gazowej stacji redukcyjno-pomiarowej, sieci gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej 2018-11-21 11:00 2018-11-05 13:59
4. Filtr antyodorowy kominkowy 2018-11-20 11:00 2018-11-14 09:35
5. Prowadzenie monitoringu pojazdów i maszyn budowlanych PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej za pomocą systemu GPS 2018-11-20 11:00 2018-11-06 10:08
Przetargi rozstrzygnięte / anulowane
Lp Tytuł przetargu Data zakończenia Data zamieszczenia Wynik
1. Wentylator promieniowy Ebmpapst 2018-11-16 11:00 2018-11-14 10:44
2. Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadu o kodzie 19 08 09 2018-11-16 11:00 2018-11-05 14:31
3. Sprzedaż używanego samochodu ciężarowego Renault Midlum 190.12 z zabudową bramową 2018-11-16 11:00 2018-11-05 13:12
4. Sprzedaż elastycznego pakera do wykonywania napraw bezwykopowych rur 2018-11-16 11:00 2018-10-26 13:31
5. Dostawa polielektrolitu do odwadniania osadów na oczyszczalnie eksploatowane przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 2018-11-14 11:00 2018-08-28 11:41
6. Przekaźniki, styki pomocnicze 2018-11-13 14:48 2018-11-06 08:51 Przejrzyj wyniki
7. Odbiór, odzysk i unieszkodliwienie odpadów skratki (kod odpadu 190801) oraz piasek z piaskowników (kod odpadu 190802) 2018-11-13 11:00 2018-10-23 14:51
8. Zaprawa szybkowiążąca 2018-11-13 10:07 2018-11-06 13:42 Przejrzyj wyniki
9. Wyłącznik ciśnieniowy FESTO 2018-11-13 10:07 2018-10-29 15:00 Przejrzyj wyniki
10. Wisząca gablota na sztandar 2018-11-13 10:06 2018-10-30 09:31 Przejrzyj wyniki

stron: 1 2 3205