PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Ogłoszenia
Lp Tytuł ogłoszenia Data zamieszczenia
1. INFORMACJA O ZMIANIE PLATFORMY ZAKUPOWEJ: Zamawiający informuje, że od dnia 01.04.2019r. wszelkie postępowania publikowane są na stronie: https://www.platformazakupowa.pl/pn/pwik 2019-05-16 09:43
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji - 2 zadania (ul. Wojciecha Kossaka, ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej) 2019-04-17 10:57
3. INFORMACJA O ZMIANIE PLATFORMY ZAKUPOWEJ - Zamawiający informuje, że od dnia 01.04.2019r. wszelkie postępowania publikowane są na stronie: https://www.platformazakupowa.pl/pn/pwik 2019-08-27 11:17
4. Informacja z otwarcia ofert - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczmarka" w Rudzie Śląskiej 2019-04-10 14:36
5. Informacja z otwarcia ofert - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji - 2 zadania (ul. Wojciecha Kossaka, ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej) 2019-03-20 08:42

stron: 1 2 313

Brak przetargów
Przetargi rozstrzygnięte / anulowane
Lp Tytuł przetargu Data zakończenia Data zamieszczenia Wynik
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kochłowickiej i Reja 2017-10-04 11:00 2017-09-14 12:10 Przejrzyj wyniki
2. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Kwiatowej 2017-10-03 11:00 2017-09-15 12:33 Przejrzyj wyniki
3. Roboty budowlane-wykonanie sieci kanalizacyjnych w ul. Ks. Niedzieli i Zajęczej 2017-10-02 11:00 2017-09-13 12:03 Przejrzyj wyniki
4. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w zlewni przy ul. J. Poniatowskiego 2017-08-07 11:00 2017-07-18 12:21 Przejrzyj wyniki
5. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora 2016-10-25 11:00 2016-10-10 12:36 Przejrzyj wyniki
6. Budowa podłączeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Ruda Śląska 2014-04-07 11:00 2014-03-21 11:08
7. Budowa podłączeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Ruda Śląska 2014-02-21 11:00 2014-02-05 14:38