PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Ogłoszenia
Lp Tytuł ogłoszenia Data zamieszczenia
1. INFORMACJA O ZMIANIE PLATFORMY ZAKUPOWEJ: Zamawiający informuje, że od dnia 01.04.2019r. wszelkie postępowania publikowane są na stronie: https://www.platformazakupowa.pl/pn/pwik 2019-05-16 09:43
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji - 2 zadania (ul. Wojciecha Kossaka, ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej) 2019-04-17 10:57
3. INFORMACJA O ZMIANIE PLATFORMY ZAKUPOWEJ - Zamawiający informuje, że od dnia 01.04.2019r. wszelkie postępowania publikowane są na stronie: https://www.platformazakupowa.pl/pn/pwik 2019-08-27 11:17
4. Informacja z otwarcia ofert - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczmarka" w Rudzie Śląskiej 2019-04-10 14:36
5. Informacja z otwarcia ofert - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji - 2 zadania (ul. Wojciecha Kossaka, ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej) 2019-03-20 08:42

stron: 1 2 313

Brak przetargów
Przetargi rozstrzygnięte / anulowane
Lp Tytuł przetargu Data zakończenia Data zamieszczenia Wynik
1. Opracowanie operatu przeciwpożarowego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. 2018, poz. 992 z poźn. zm.) 2019-04-10 11:00 2019-03-26 09:54
2. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulic Ustronnej i Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej Bielszowicach 2019-03-22 11:00 2019-03-13 14:54 Przejrzyj wyniki
3. Dzierżawa dystrybutorów bezbutlowych 2019-02-18 09:34 2019-02-06 08:47 Przejrzyj wyniki
4. Dzierżawa dystybutorów bezbutlowych 2019-01-30 11:00 2019-01-23 11:46 Przejrzyj wyniki
5. Prowadzenie monitoringu pojazdów i maszyn budowlanych PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej za pomocą systemu GPS 2018-12-12 11:00 2018-11-29 14:21 Przejrzyj wyniki
6. Wykonanie analiz ścieków, osadów ściekowych, odpadów oraz wód opadowych i wód z cieków płynących dla PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śl. 2018-12-05 11:00 2018-11-22 11:26 Przejrzyj wyniki
7. Pomoc techniczna dla Projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska nr POIS.02.03.00-00-0053/17 2018-12-03 11:00 2018-11-19 13:12 Przejrzyj wyniki
8. Obsługa techniczna i konserwacja gazowej stacji redukcyjno-pomiarowej, sieci gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej 2018-11-21 11:00 2018-11-05 13:59 Przejrzyj wyniki
9. Prowadzenie monitoringu pojazdów i maszyn budowlanych PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej za pomocą systemu GPS 2018-11-20 11:00 2018-11-06 10:08 Przejrzyj wyniki
10. Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadu o kodzie 19 08 09 2018-11-16 11:00 2018-11-05 14:31 Przejrzyj wyniki

stron: 1 2 316