PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Ogłoszenia
Lp Tytuł ogłoszenia Data zamieszczenia
1. INFORMACJA O ZMIANIE PLATFORMY ZAKUPOWEJ: Zamawiający informuje, że od dnia 01.04.2019r. wszelkie postępowania publikowane są na stronie: https://www.platformazakupowa.pl/pn/pwik 2019-05-16 09:43
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji - 2 zadania (ul. Wojciecha Kossaka, ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej) 2019-04-17 10:57
3. INFORMACJA O ZMIANIE PLATFORMY ZAKUPOWEJ - Zamawiający informuje, że od dnia 01.04.2019r. wszelkie postępowania publikowane są na stronie: https://www.platformazakupowa.pl/pn/pwik 2019-08-27 11:17
4. Informacja z otwarcia ofert - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczmarka" w Rudzie Śląskiej 2019-04-10 14:36
5. Informacja z otwarcia ofert - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji - 2 zadania (ul. Wojciecha Kossaka, ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej) 2019-03-20 08:42

stron: 1 2 313

Brak przetargów
Przetargi rozstrzygnięte / anulowane
Lp Tytuł przetargu Data zakończenia Data zamieszczenia Wynik
1. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczmarka" w Rudzie Śląskiej 2019-04-10 11:00 2019-03-25 09:18 Przejrzyj wyniki
2. ZADANIE I - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej, Kochanowskiego, Kochłowickiej" w Rudzie Śląskiej - etap II, ZADANIE II "Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Pomorskiej, Kochanowskiego w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach" 2019-03-07 11:00 2019-02-11 11:39 Przejrzyj wyniki
3. Wykonanie przewiertów sterowanych HDD dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ruda Śląska 2019-03-01 11:00 2019-02-18 14:35 Przejrzyj wyniki
4. Odtworzenie nawierzchni asfaltowych i rozbieralnych po pracach ziemnych PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 2019-01-30 11:00 2019-01-17 14:24 Przejrzyj wyniki
5. Remont sieci wodociągowej metodą bezwykopową - crakingiem w ul. Ks. Tunkla (od nr 11 do nr 21) w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach 2018-12-14 11:00 2018-12-07 11:02 Przejrzyj wyniki
6. Wykonanie awaryjnej wymiany studni osadczej na kanale sanitarnym wraz z wykonaniem komory montażowej zabezpieczonej grodzicami stalowymi w rejonie przepompowni ścieków Zgrzebnioka 2018-12-14 11:00 2018-12-07 09:49 Przejrzyj wyniki
7. Awaryjna naprawa kanału ogólnospławnego w rejonie skrzyżowania ulic 1-go Maja i Wyzwolenia w Rudzie Śląskiej Wirek 2018-10-03 11:00 2018-09-20 14:34 Przejrzyj wyniki
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Drobnej, OMP w Rudzie Śląskiej 2018-09-10 11:00 2018-08-21 11:32 Przejrzyj wyniki
9. Naprawa nawierzchni asfaltowych i rozbieralnych po pracach ziemnych PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej na terenie miasta Ruda Śląska 2018-07-31 11:00 2018-07-19 14:16 Przejrzyj wyniki
10. Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją grawitacyjną i tłoczną w rejonie ul. Górnej w Rudzie Śląskiej Bielszowicach - etap I 2018-07-17 11:00 2018-07-04 12:48 Przejrzyj wyniki

stron: 1 2 37