PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Ogłoszenia
Lp Tytuł ogłoszenia Data zamieszczenia
1. INFORMACJA O ZMIANIE PLATFORMY ZAKUPOWEJ: Zamawiający informuje, że od dnia 01.04.2019r. wszelkie postępowania publikowane są na stronie: https://www.platformazakupowa.pl/pn/pwik 2019-05-16 09:43
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji - 2 zadania (ul. Wojciecha Kossaka, ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej) 2019-04-17 10:57
3. INFORMACJA O ZMIANIE PLATFORMY ZAKUPOWEJ - Zamawiający informuje, że od dnia 01.04.2019r. wszelkie postępowania publikowane są na stronie: https://www.platformazakupowa.pl/pn/pwik 2019-08-27 11:17
4. Informacja z otwarcia ofert - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczmarka" w Rudzie Śląskiej 2019-04-10 14:36
5. Informacja z otwarcia ofert - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji - 2 zadania (ul. Wojciecha Kossaka, ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej) 2019-03-20 08:42

stron: 1 2 313

Brak przetargów
Przetargi rozstrzygnięte / anulowane
Lp Tytuł przetargu Data zakończenia Data zamieszczenia Wynik
1. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Kokota, Wiosennej, Noblistów Śląskich w Rudzie Śląskiej 2018-12-13 11:00 2018-11-29 11:50
2. Wykonanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie decyzji pozwoleń wodnoprawnych 2018-07-30 09:10 2018-06-26 14:07 Przejrzyj wyniki
3. " Opracowanie koncepcji przedprojektowej oraz projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jodłowej (od punktu A do punktu B) w Rudzie Ślaskiej - Bielszowicach - ETAP I" 2. " Opracowanie koncepcji przedprojektowej oraz proj 2018-04-26 11:00 2018-04-17 14:34 Przejrzyj wyniki
4. Opracowanie projektu budowlano wykonawczego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: " Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach ". 2018-04-25 11:00 2018-04-13 10:30 Przejrzyj wyniki
5. Opracowanie projektu budowlano wykonawczego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: 1. " Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego studni wodomierzowej w rejonie ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej - Rudzie" 2. " Opracowanie projektu rozbiórki wodoc 2018-03-21 11:00 2018-03-13 14:26 Przejrzyj wyniki
6. Opracowanie projektu budowlano wykonawczego i pełnienie nadzoru autorskiego 2018-02-28 11:00 2018-02-20 11:50 Przejrzyj wyniki
7. Opracowanie projektu bud.-wyk. zabudowy paneli fotowoltaicznych, z przygotowaniem wniosku do RPO oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę 2018-01-25 11:00 2018-01-16 11:03 Przejrzyj wyniki
8. Opracowanie projektu budowlanego i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: Przebudowa sieci kanal 2017-09-15 11:00 2017-09-01 11:11 Przejrzyj wyniki
9. Wykonanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie decyzji pozwoleń wodnoprawnych 2017-08-22 08:01 2017-07-26 10:46 Przejrzyj wyniki
10. Opracowanie projektu bud-wyk. budowy kanaliz. sanit. w rej. ul. Zapolskiej, Schulza, Nowowiejskiej 2017-07-04 11:00 2017-06-13 09:29 Przejrzyj wyniki

stron: 1 2 36