PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Ogłoszenia
Lp Tytuł ogłoszenia Data zamieszczenia
1. INFORMACJA O ZMIANIE PLATFORMY ZAKUPOWEJ: Zamawiający informuje, że od dnia 01.04.2019r. wszelkie postępowania publikowane są na stronie: https://www.platformazakupowa.pl/pn/pwik 2019-05-16 09:43
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji - 2 zadania (ul. Wojciecha Kossaka, ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej) 2019-04-17 10:57
3. INFORMACJA O ZMIANIE PLATFORMY ZAKUPOWEJ - Zamawiający informuje, że od dnia 01.04.2019r. wszelkie postępowania publikowane są na stronie: https://www.platformazakupowa.pl/pn/pwik 2019-08-27 11:17
4. Informacja z otwarcia ofert - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczmarka" w Rudzie Śląskiej 2019-04-10 14:36
5. Informacja z otwarcia ofert - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji - 2 zadania (ul. Wojciecha Kossaka, ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej) 2019-03-20 08:42

stron: 1 2 313

Brak przetargów
Przetargi rozstrzygnięte / anulowane
Lp Tytuł przetargu Data zakończenia Data zamieszczenia Wynik
1. Materiały eksploatacyjne do urządzeń pomiarowych firmy Hach Lange 2019-03-08 11:00 2019-03-05 10:25
2. Testy kuwetowe do spektrofotometru 2019-03-08 11:00 2019-03-05 09:41
3. Testy kuwetowe, sączki ilościowe 2018-02-23 12:17 2018-02-19 14:37 Przejrzyj wyniki
4. Certyfikowany materiał odniesienia 2017-12-28 11:00 2018-01-16 08:20 Przejrzyj wyniki
5. Materiały do oznaczeń mikrobiologicznych 2017-12-22 13:18 2017-12-14 13:09 Przejrzyj wyniki
6. Wzorcowanie kompletów wzorców masy 2017-11-16 11:00 2017-11-10 14:22 Przejrzyj wyniki
7. Demineralizator laboratoryjny do otrzymywania ultraczystej wody 2017-11-10 09:32 2017-10-02 14:59 Przejrzyj wyniki
8. Waga analityczna Ohaus Pioneer PA214CM/1 2017-11-09 11:00 2017-10-25 10:11 Przejrzyj wyniki
9. Materiały do oznaczeń mikrobiologicznych wody 2017-10-17 12:56 2017-09-29 18:09 Przejrzyj wyniki
10. Szczotki laboratoryjne 2017-09-15 13:32 2017-08-31 13:25 Przejrzyj wyniki

stron: 1 2 312